Nikola Laban

Dr med. Nikola Laban

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

2012-2017 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Univerzitetski klinički centar, Medicinski fakultet, Niš
2017-2018 Lekar specijalista radiologije, Zdravstveni centar, Kruševac
2018 Lekar specijalista radiologije, Centar za radiologiju, Univerzitetski klinički centar, Niš
2023 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Radiologija

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više radova u oblasti kardiovaskularne i digestivne radiologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti