Fizikalna terapija se koristi u lečenju i osposobljavanju pacijenata sa težim i lakšim povredama koje su posledica fizičke traume, u periodu postoperativnog oporavka, nakon dužeg mirovanja, kod stanja koja nastaju kao posledica moždanog udara, kod poremećaja motornog razvoja kod dece. Fizikalna terapija se sprovodi: elektroterapijom, laserom male snage, magnetom, ultrazvukom, parafinom ili kombinacijom terpeutskih sredstva.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi2100 RSD

Informacije i zakazivanje

Fizikalna medicina

Dečija fizikalna medicina

Rehabilitacija