Dr med. Branka Cvjetković

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

Radno iskustvo:

1983-1991 Lekar opšte prakse, Zdravstveni centar, Zadar
1991-1995 Lekar opšte prakse, Bolnica za rehabilitaciju, Udbina
1994-1997 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet, Novi Sad
1997-2017 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja Dr Cvjetković, Novi Sad
2017 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Članstva:

Belgian bone club

Stručni tekstovi i reference:

Autor više stručnih radova u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti