Slaviša Kitanović

Dr sci.med. Slaviša Kitanović

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini

Radno iskustvo:

1986-1990 Vojni lekar, Kasarna Maršal Tito, Priština
1990-1994 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, VMA, Beograd
1994-2021 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Termal, Vrdnik
2021 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti