Pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa ultrazvučnim pregledom

Pregled obavlja lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Tokom pregleda se stiče uvid u stanje lokomotornog aparata i u opšte stanje pacijenta uz dodatnu dijagnostiku ultrazvukom. Nakon pregleda pacijent se upućuje vrlo često na dopunsku dijagnostiku (RTG, MRI, UZ, dopler, laboratorijske analize) i/ili konsulatativne specijalističke preglede (kod ortopeda i neurologa najčešće). Nakon utvrđivanja stanja pacijenta i postavljanja dijagnoze pravi se individualni plan lečenja i rehabilitacije pacijenta poštujući zdravstvene protokole i medicinske preporuke. Pored medikamentne terapije (najčešće antireumatici, analgetici, mišićni relaksansi, kortikosteoridi, suplementi) lečenje se nastavlja u velikom procentu fizikalnim agensima – procedurama i kineziterapijom.

Naš tim iskusnih stručnjaka