Dragana Babić

Dragana Babić

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2009-2022 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Bačka Palanka
2015-2022 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet, Novi Sad
2022 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Seminari i sertifikati:

2022 Guna Collagen Medical Devices GUNA, S.p.A., Milano

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti