Ugradnja Pectus excavatum sistema

Hirurška ugradnja fiksacionog potpornog sistema grudnog koša – sistema Pectus excavatum.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Minimalno invazivna reparacija deformiteta pectus excavatum po Nusu (MIRPE, po „Minimally Invasive Repair of Pectus Excavatum“) je minimalno invazivna procedura kojom se koriguje deformitet zida grudnog koša po tipu pectus excavatum  – udubljenih grudi.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

MIRPE se izvodi u opštoj anesteziji sa plasiranim visokim torakalnim epiduralnim kateterom za postoperativni tretman bola. Kroz dva mala reza sa strane grudnog koša se pod video kontrolom torakoskopa kreira tunel iza grudne kosti i plasira prethodno specijalno kreiran i oblikovan pectus bar (šipka) koji se rotira za 180 stepeni i koriguje deformitet. Moguća je aplikacija više barova, jedan do tri, u cilju rešavanja deformiteta uz dodatak stabilizatora koji služe za stabilnost pectus bara i fiksira se za zid grudnog koša. Efekat procedure je odmah vidljiv na operacionom stolu.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Udubljene grudi – pectus excavatum je čest deformitet zida grudnog koša sa udubljenjem grudne kosti i ispupčenjem rebarnih lukova. Često se vidi na rođenju i produbljuje se prilikom rasta. Posledica je promene na jednom genu koji kontroliše rast rebarnih hrskavica. Dijagnostika je jednostavna i inspekcija je osnovni metod ispitivanja. Dodatno se obrada zasniva na „low dose MSCT“ (skener sa malom dozom zračenja) grudnog koša sa rekonstrukcijom koštano-zglobnog sistema, pregledu kardiologa sa ultrazvučnim pregledom srca, pulmološkom pregledu sa spirometrijskim pregledom.

Važne napomene za pacijente

Procedura zahteva detaljnu preoperativnu pripremu: laboratorijske pretrage koje nisu starije od 15 dana, internisitički – kardiološki i  pulmološki pregled.Obavezna je hospitalizacija.

Lekar će pacijentu detaljno objasniti proceduru i zatražiti da se potpiše formular kojim se daje saglasnost za obavljanje procedure. Potrebno je pažljivo pročitati obrazac i postaviti pitanja ukoliko postoje neke nedoumice. Pacijent treba da obavesti svog lekara ukoliko je u drugom stanju, da li je alergičan na neke lekove ili hranu, da saopšti koje lekove uzima, da li je imao problema sa poremećajem koagulacije krvi i da li uzima lekove koji utiču na zgrušavanje krvi. Nakon procedure može se javiti vazduh u plućnoj maramici, bol u predelu operativnih rana i grudne kosti, manje krvarenje, otok u predelu stabilizatora, reakcija na implant. Boravak u bolnici je do 4 dana. Pacijent bi trebalo da isplanira da ga neko odveze kući jer se ne preporučuje upravljanje motornim vozilom. Obavezno je mirovanje 30 dana, spavanje na leđima i pošteda od fizičkih aktivnosti. Nakon tri meseca dozvoljeno je profesionalno bavljenje sportom. Pectus bar i stabilizatori se skidaju nakon dve do tri godine. Redovno previjanje se obavlja trećeg dana u hirurškoj ambulanti. Skidanje konaca se planira 7–10 dana od dana operacije.

Naš tim iskusnih stručnjaka