Perkutana koronarna intervencija je terapijska procedura kojom se na mestu suženja koronarnog krvnog suda plasira intravaskularna proteza (stent), čime se proširi suženi krvni sud. Perkutana koronarna intervencija može biti hitna: kod akutnog infarkta miokarda i kod bolesnika sa ponavljanim bolovima u grudima, koji se javljaju u miru i praćeni su EKG promenama poremećajima srčanog ritma i/ili hemodinamski nestabinih bolesnika ili planirana, najčešće nakon konzilijarne odluke kardiologa i kardiohirurga. Može se izvoditi u nastavku dijagnostičke koronarografije ili kao posebna procedura.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija