Nikola Šekularac

Dr med. Nikola Šekularac

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2006-2014 Klinički lekar u koronarnoj jedinici, KBC Zvezdara, Beograd
2008-2014 Klinički lekar u angio sali, KBC Zvezdara, Beograd
2014-2016 Lekar specijalista interne medicine – interventni kardiolog, KBC Zvezdara, Beograd
2016-2020 Šef odseka za pejsmejkere, KBC Zvezdara, Beograd
2020 Lekar specijalista interne medicine, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Interventna kardiologija – koronarne angiografije i implantacija stentova
Implantacija pejsmejkera i kardioverter-defibrilatora (aritmologija)
Ehokardiografija
Renalna denervacija
Implantacija vena cava filtera

Članstva:

2008- Udruženje kardiologa Srbije
2008- Evropsko udruženje kardiologa
2014- Evropsko udruženje interventnih radiologa
2017- Američko udruženje interventnih radiologa

Seminari i sertifikati:

Učesnih više seminara i kongresa iz oblasti interne medicine i kardiologije

Strani jezici:

Engleski
Nemački

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti interne medicine i kardiologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti