Ugradnja stalnog jednokomorskog pejsmejkera (pacemaker) je hiruška intervencija koja se obavlja u lokalnoj anesteziji, u bolničkim uslovima, u sali za kateterizaciju pod kontrolom rendgena.

Pejsmejker se ugrađuje u telo bolesnika kod postojanja usporenog rada i pauza u radu srca. Zadatak pejsmejkera je da pošalje električni impuls i stimuliše srčanu kontrakciju, ukoliko izostane prirodan impuls.

U ovoj proceduri učestvuju dva kardiologa, medicinski tehničar/sestra, instrumentar i rendgen tehičar.

Šta je pejsmejker

Pejsmejker (PM) je mali apparat, koji ugrađuje u telo bolesnika kod postojanja usporenog rada i pauza u radu srca.

Zadatak pejsmejkera je da pošalje električni impuls i stimuliše srčanu kontrakciju ukoliko izostane prirodan impuls. Pejsmejker je poput stražara koji prati rad srca, i ako izostane prirodan impuls šalje električni impuls iz generatora, i nataj način održava zadatu frekvenciju rada srca.

Zbog toga se ovi aparati, nazivaju naprave koje spašavaju život.

PM je sistem koji se sastoji iz samog generatora u kome se nalazi baterija i “mozak” čitavog uređaja kao i dve elektrode.

Kada se ugrađuje stalni pejsmejker

Glavne indikacije za ugradnju trajnog pejsmejkera su AV blok drugog stepena, AV blok trećeg stepena (kompletan AV blok), disfunkcija sinusnog čvora (prirodnog vodiča ritma srca), sindrom hipersenzitivnog karotidnog sinusa i pojava pauza u radu srca dužih od 3 sekunde.

Simptomi koji ukazuju da postoji potreba za ugradnjom trajnog pejsmejkera su pojava sporog rada srca, zamaranja, vrtoglavica, omaglica i nesvestica, sve do potpunog gubitka svesti.

Kako izgleda procedura ugradnje pejsmejkera

Najpre se temeljno opere operativno polje i zaštiti odgovarajućim sterilnim kompresama. Nakon toga se da lokalna infiltraciona anestezija, i načini rez dužine 3-4 cm paralelno sa desnom/levom ključnom kosti.

Nakon toga se napravi džep sa smeštaj pejsmejkera i načini se kontrola krvarenja. Potom se pronađe vena cefalika ili ukoliko to nije moguće (ili je nedovoljnog kalibra za smeštaj elektroda), vrši se punkcija vene subklavije. Pomoću posebnog uvodnika uvodi se elektrode u venu subklaviju, potom u gornju šuplju venu, desnu pretkomoru i smešta se u vrh desne komore.

Pod kontrolom rendgena se stabilno fiksira u desnoj komori i provere se parametri električne stimulacije pomoću programatora za ugradnju pejsmejkera.

Nakon što je fiksirana komorska elektroda, uvodi se prekomorska elektroda i postupak se ponavlja u smislu njene fiksacije i provere parametara elektrostimulacije. U slučaju da su ti parametri odgovarajući fiksiraju se elektrode na ulasku u krvni sud i spoje se sa generatorom (baterijom) pejsmejkera koji se potom smešta u ranije napravljeni džep.

Operativna rana se ušije po slojevima, stavi adekvatna gaza za pokrivanje operativne rane i zaštiti flasterom.

Nakon ugradnje

Nakon ugradnje se popuni kartica pejsmejkera sa imenom i prezimenom pacijenta, razlogom za ugradnju, datumom ugradnje, tipom i proizvođačem, imenom doktora koji je obavio ugradnju i nazivom ustanove gde je ugradnja obavljena. To je praktično lična karta PM koju bi pacijent stalno trebalo da nosi sa sobom.

Sutradan se pacijent previje, proveri se izgled operativne rane, utvrdi da nema hematoma i bolesnik se može otpustiti svojoj kući.

Nakon deset dana se skidaju konci.

Važne napomene za pacijente

– Pacijent bi trebalo da bude adekvatno pripremljen, da ne uzima nivakav obrok 4-5 sati pre intervencije i da mu predeo ispod desne ključne kosti bude obrijan.
– Ugradnja jednokomorskog pejsmejkera traje obično od 60-70 minuta.
– Obavlja se u bolničkim uslovima u sali za kateterizaciju, u lokalnoj anesteziji.
– Bolesnik je sve vreme svestan.
– Pacijent u početku oseća ubod od davanja infiltracione anestezije, takodje može osećati lagani bol prilikom punkcije subklavije, ali u daljem toku intervencije ne bi trebalo da oseća nikakav bol.
– Oporavak traje jedan dan, posle čega se pacijent otpušta kući.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi200000 RSD

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija