Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa je u osnovi internistički pregled sa posebnim akcentom na pregled organa respiratornog trakta.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja pregled pneumoftiziologa

Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa se najčešće obavlja po postavljenoj indikaciji od strane lekara opšte medicine i specijaliste interne medicine.

Pacijentima koji imaju simptome poput otežanog disanja, bola prilikom disanja u predelu grudnog koša, gušenja kao i osećaja nedostatka vazduha, kašalj, iskašljavanje, hrkanje poželjno je da zakažu pregled kod pneumoftiziologa.

Pneumoftiziolog se bavi dijagnostikom i lečenjem različitih oboljenja respiratornog trakta: opstruktivne bolesti, bronhijalna astma, hronični bronhitis, emfizem pluća, hronična opstruktivna bolest pluća, infektivna zapaljenja pluća, profesionalne bolesti pluća, plućna fibroza, tumori pluća, atelektaza, pneumotoraks, kao i drugih oboljenja.

Neka od pomenutih oboljenja/stanja zahtevaju multidisciplinarni pristup - preglede lekara specijaliste kardiologa, grudnog hirurga, onkologa, ORL.

Kako se izgleda pregled pneumoftiziologa

Pregled pneumoftiziologa uvek započinje uzimanjem podataka od strane pacijenta (anamneza). U okviru anamnestičkih podataka, lekar prikuplja informacije od strane pacijenta o njegovim glavnim tegobama, zatim opisu tegoba vezanih za respiratorni sistem organa, kao i drugih pridruženih tegoba (ukoliko su prisutne).

U okviru ovog dela pregleda posebno su značajni podaci o životnim navikama, poput konzumiranja cigareta, podaci o radnom mestu (profesionalna izloženost organa respiratornog trakta štetnim agensima), zatim podaci o prisustvu sličnih tegoba u okviru porodice (porodična anamneza), kao i podaci o alergijskim reakcijama na različite inhalatorne/nutritivne agense, kao i pridružena oboljenja drugih sistema organa (lična anamneza).

Nakon anamneze sledi klinički pregled koji se sastoji iz sledećih elemenata: inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija.

Inspekcijom lekar specijalista pneumoftiziolog uočava promene posmatranjem (uočavanje prebojenosti kože i vidljivih sluzokoža, pokreta grudnog koša prilikom disanja, kao i potencijalno angažovanje pomoćne respiratorne muskulature).

Perkusija grudnog koša je metoda fizikalnog pregleda, prilikom koje se udarima prstima po površini tela proizvode i analiziraju akustički fenomeni koji tada nastaju (sonoran zvuk-uredan nalaz).

Palpacijom se pružaju informacije o drugim sistemima organa (pregled štitaste žlezde, abdomena).

Auskultacija predstavlja krucijalan deo pregleda specijaliste pneumoftiziologa, koji slušanjem stetoskopom analizira disajni šum, patološke promene prilikom udisanja (inspirijuma) kao i izdisanja (ekspirijuma). Uz pregled disajnih organa, lekar ujedno pomoću ove metode dobija i značajne informacije o funkciji rada srca.

Uz ovu vrstu pregleda, određuje se i merenje arterijskog krvnog pritiska, elektrokardiografija (EKG), pulsna oksimetrija (merenje zasićenosti krvi kiseonikom).

Važne napomene

- Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa traje oko trideset minuta.
- Pacijenti ukoliko poseduju medicinsku dokumentaciju (izveštaji lekara specijalista, rentgenski snimak srca i pluća, MSCT grudnog koša, nalaz spirometrije) potrebno je da je ponesu na uvid lekaru.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija