Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa

Pulmološki specijalistički pregled obuhvata detaljan razgovor pacijenta i specijaliste pulmologa – uzimanje anamneze, a zatim pulmolog obavlja detaljan klinički pregled (inspekcija kompletnog grudnog koša, potom palpacija grudnog koša i regionalnih limfnih žlezda, nakon toga perkusija grudnog koša i na kraju auskultacija sa stetoskopom – pluća, srca i velikih krvnih sudova vrata). Lekar postavlja dijagnozu, propisuje terapiju i edukuje pacijenta. Pregled specijaliste pulmologa obuhvata analizu nalaza RTG pluća i srca, pulsokrimetrijsku analizu koncentracije kiseonika u krvi.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa je u osnovi internistički pregled sa posebnim akcentom na pregled organa respiratornog trakta.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled pneumoftiziologa uvek počinje uzimanjem podataka od pacijenta (anamneza). U okviru anamnestičkih podataka lekar prikuplja informacije od pacijenta o njegovim glavnim tegobama, opisu tegoba koje su u vezi sa respiratornim sistemom organa i drugim pridruženim tegobama, ukoliko su prisutne.

U okviru ovog dela pregleda posebno su značajni podaci o životnim navikama, poput konzumiranja cigareta, podaci o radnom mestu (profesionalna izloženost organa respiratornog trakta štetnim agensima), podaci o prisustvu sličnih tegoba u okviru porodice (porodična anamneza), podaci o alergijskim reakcijama na različite inhalatorne/nutritivne agense i podaci o pridruženim oboljenjima drugih sistema organa (lična anamneza).

Nakon anamneze sledi klinički pregled koji se sastoji iz sledećih elemenata: inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija.

Inspekcijom lekar specijalista pneumoftiziolog uočava promene posmatranjem (uočavanje prebojenosti kože i vidljivih sluzokoža, pokreta grudnog koša prilikom disanja i potencijalno angažovanje pomoćne respiratorne muskulature).

Perkusija grudnog koša je metoda fizikalnog pregleda prilikom koje se udarima prstiju po površini tela proizvode i analiziraju akustički fenomeni koji tada nastaju (sonoran zvuk daje uredan nalaz).

Palpacijom se pružaju informacije o drugim sistemima organa (pregled štitaste žlezde, abdomena).

Auskultacija predstavlja krucijalan deo pregleda specijaliste pneumoftiziologa koji slušanjem stetoskopom analizira disajni šum, patološke promene prilikom udisanja (inspirijuma) i izdisanja (ekspirijuma). Uz pregled disajnih organa lekar ujedno pomoću ove metode dobija i značajne informacije o funkciji rada srca.

Uz ovu vrstu pregleda se određuje i merenje arterijskog krvnog pritiska, elektrokardiografija (EKG), pulsna oksimetrija (merenje zasićenosti krvi kiseonikom).

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja pregled – simptomi, bolesti, stanja

Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa se najčešće obavlja nakon postavljene indikacije lekara opšte medicine i specijaliste interne medicine.

Pacijentima koji imaju simptome poput otežanog disanja, bola prilikom disanja u predelu grudnog koša, gušenja i osećaja nedostatka vazduha, kašlja, iskašljavanja, hrkanja poželjno je da zakažu pregled kod pneumoftiziologa.

Pneumoftiziolog se bavi dijagnostikom i lečenjem različitih oboljenja respiratornog trakta: opstruktivne bolesti, bronhijalna astma, hronični bronhitis, emfizem pluća, hronična opstruktivna bolest pluća, kao i druga oboljenja, infektivna zapaljenja pluća, profesionalne bolesti pluća, plućna fibroza, tumori pluća, atelektaza, pneumotoraks.

Neka od pomenutih oboljenja, odnosno stanja, zahtevaju multidisciplinarni pristup – preglede lekara specijaliste kardiologa, grudnog hirurga, onkologa, ORL.

Važne napomene za pacijente

  • Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa traje oko 30 minuta
  • Ukoliko pacijenti poseduju medicinsku dokumentaciju (izveštaji lekara specijalista, rendgenski snimak srca i pluća, MSCT grudnog koša, nalaz spirometrije) potrebno je da je ponesu na uvid lekaru.

Naš tim iskusnih stručnjaka