Biohemija

Biohemijske analize su šarolika grupa različitih parametara koje treba lekaru da pruže informaciju o funkcionalnom stanju organizma. Po sastavu i značaju određivanja, podeljene su u više grupa, a osnovni uzorak je krv.

Izbor traženih analiza treba određuje ordinirajući lekar. Od pacijenta se zahteva da ispoštuje pripremu koja najčešće obuhvata period gladovanja od 19 časova prethodnog dana do jutarnjih sati narednog dana kada se završi uzimanje uzorka krvi. Laboratorija, uz savremenu opremu i poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, izdaje pouzdan laboratorijski rezultat. 

Tumačenje rezultata biohemijske analize vrši ordinirajući lekar, jer je tumačenje validno isključivo uz dobijene anamnestičke podatke i obavljeni pregled. Kako se pojedine biohemijske analize prepliću u različitim oboljenjima i stanjima, jer potiču iz različitih ćelija/organa, tumačenje od strane lekara, podrazumeva put do postavljanja dijagnoze i dobijanja adekvatne terapije.

Laboratorijski paneli po promotivnoj ceni do 15. jula:
Opšti laboratorijski panel - 2.600 rsd
Laboratorijska panel analiza štitaste žlezde - 1.800 rsd
Laboratorijska panel analiza za žene - 3.700 rsd

 

Informacije i zakazivanje