Slađana Tufegdžić

Dr med. Slađana Tufegdžić

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2001-2001 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja Vračar, Beograd
2001-2005 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, GAK Narodni Front, Beograd
2007-2008 Specijalista ginekologije i akušerstva, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2008- Specijalista ginekologije i akušerstva, Domovi zdravlja MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Ginekologija i akušerstvo

Članstva:

2009- Srpsko lekarsko društvo

Stručni tekstovi i reference:

2003 Diploma za samostalni rad u oblasti rane detekcije premalignih i malignih bolesti donjeg genitalnog trakta žene
2005 Škola ultrazvuka u ginekologiji, perinatalnoj i reproduktivnoj medicini
2006 Sertifikat iz citologije

Lekari iz iste oblasti