Marija Trišović

Dr sci.med. Marija Trišović

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2001-2005 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije, Beograd
2005-2017 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, KBC Zvezdara, Beograd
2017- Profesor strukovnih studija, Visoka zdravstvena škola, Beograd
2017-2020 Šef odseka perinatologije sa fetologijom, KBC Zvezdara, Beograd
2018-2019 Specijalista ginekologije i akušerstva-perinatolog, Klinika za ginekologiju i akušerstvo – odsek perinatologija, AKH Wien, Austria
2020- Specijalista ginekologije i akušerstva-perinatolog, Dom zdravlja MediGroup Dorćol i IVF Centar MediGroup Jevremova

Oblast rada:

Perinatologija

Članstva:

2000- Srpsko lekarsko društvo
2006- Evropsko udruženje perinatalne medicine
2010- Svetsko udruženje perinatalne medicine
2014- Međunarodno društvo za ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Dorćol

Lekari iz iste oblasti