Biohemija

Biohemijske analize krvi i urina su jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma i nezaobilazan su deo dijagnostičkog procesa. Obuhvataju širok spektar parametara kojima se proverava stanje različitih sistema organa, funkcija endokrinih i egzokrinih žlezda, deficijencija vitamina, kao i praćenje adekvatnosti terapije. Izbor i tumačenje traženih analiza treba prepustiti ordinirajućem lekaru jer je je tumačenje validno isključivo uz dobijene anamnestičke podatke i obavljeni pregled.

Pogledajte naš Lab kalkulator

Naš tim iskusnih stručnjaka