Kompletno-endoskopska operacija lumbalne diskus hernije

Procedura se sastoji u tome da se kroz ubodnu inciziju na koži od svega nekoliko milimetara tačno u projekciji lezije pod kontrolom RTG „C-luka” uvodi dilatator i preko njega radni tubus spoljašnjeg prečnika oko 8 mm u koji se potom uvodi endoskop koji povezan sa specijanom HD kamerom daje na monitoru odličnu vizualizaciju. Kroz radni kanal endoskopa (dijametra 4,2 mm) uvode se potom specijalno napravljeni instrumenti kojima se otvara ligament na ulazu u kičmeni kanal (ili u foramen) i potom se uz odličnu vizualizaciju i mobilnost endoskopa sa podrazumevajuće ovladanom hirurškom tehnikom prikazuje oboleli priklješteni nerv i zatim se isti zaštiti rotacionim pokretom radnog tubusa, nakon čega se „iscureli” deo diskusa odstranjuje, a pukotina, odakle je iscureo diskus, „zavari” se radiofrekventnom elektrodom. Time se „uklješteni” nerv potpuno oslobađa pritiska i pacijent se momentalno oslobađa bola i ostalih povezanih tegoba. Na kraju se vadi radni tubus sa endoskopom i plasira se samo jedan konac na kožu.

Naš tim iskusnih stručnjaka