Radenko Kusturić

Dr med. Radenko Kusturić

LEKAR SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2012-2016 Lekar na specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije i KBC Zvezdara, Beograd
2016-2020 Lekar specijalista anestezije sa reanimatologijom, KBC Zvezdara, Beograd
2020 Lekar specijalista anestezije sa reanimatologijom, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Anesteziologija

Članstva:

2017- Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije
2018- Evropsko udruženje anesteziologa

Seminari i sertifikati:

2018-2019 CEEA courses (Commmittee for European Education in Anaesthesiology and Intensive Care), European Society of Anaesthesiology and Intensive Care – ESAIC

Stručni tekstovi i reference:

2018 Koautor stručnih tekstova u oblasti anesteziologije: Anestezija u FESS hirurgiji; Strategije mehaničke ventilacije u terapiji ARDS-a

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti