Hiruška intervencija pravljenja reza na bubnoj opni i ubacivanja ventilacione cevčice, u opštoj anesteziji. Pravi se sasvim mali rez, zatim se kroz njega odstranjuje sekret iz srednjeg uha, a potom se plasira ventilaciona cevčica. Uz ovu intervenciju se uklanja i treći krajnik, jer je on glavni uzrok nastanka ovog problema.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Rinologija

Otologija

Audiologija

Laringologija

Alergologija

Endoskopija

Maksilofacijalna hirurgija