Magnetna rezonanca 1.5T – MRI enterografija

Magnetna rezonanca - MRI enterografija, je dijagnostička metoda ciljanog pregleda tankog creva i pasaže creva. Proceduru obavlja prof. dr Šaranović.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

MRI enterografija je bezbolna, neinvazivna i neškodljiva dijagnostička metoda kojom se pomoću magnetne rezonance prkazuje tanko crevo. Magnena rezonanca radi po principu formiranja jakog magnetnog polja i radiofrekventnih talasa koji se emitiju i primaju preko kalemova unutar aparata.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Snimanje se može obaviti na MRI aparatu jačine 1,5 T ili 3 T. Oba MRI aparata su u obliku tunela sa otvorom na obe strane, kroz tunel prolazi sto na kome leži pacijent, a koji se pokreće napred-nazad.

Nakon popunjavanja upitnika i informisanog pristanka pacijenta, pristupa se snimanju. Pacijent se presvalči u bolnički bademantil i nakon toga treba da legne na leđa, a rendgen tehničar postavlja zavojnicu oko stomaka pacijenta. Potrebno je da pacijent bude potpuno miran da bi se dobila adekvatna slika. U toku snimanja aparat proizvodi zvukove različite jačine i učestalosti, ali su oni maskirani pomoću slušalica ili čepova za uši. Takođe postoji i mali nivo osećaja vibracija i toplote u toku boravka u aparatu.

Pacijent dobija i taster čijim pritiskom može prekinuti snimanje u svakom trenutku što je od posebnog značaja za pacijente koji imaju strah od zatvorenog prostora.

Prprema za MRI enterorafiju

7 dana pre MRI enterorafije ne treba jesti hranu koja sadrži semenke (grožđe, paradajz, susam i sl.). Ne uzimati preparate gvožđa.

Dan pre zakazanog snimanja: NE JESTI. Piti samo vodu, bistri sok od jabuke, čaj.

 • Priprema počinje 1 dan pre zakazanog pregleda.

U kutiji MoviPrep nalaze se 2 providne kese koje sadrže par kesica A i B. Svaki par (kesicu A i B) treba zajedno rastvoriti u 1 litar vode.

Rastvaranje treba uraditi u posudi koja je dovoljno velika. Sadržaj kesica rastvara se blagim mešanjem (nikako mućkanjem) sve dok se ne dobije providan ili blago zamućen rastvor.

Prvi litar pripremljenog rastvora popiti dan pre zakazanog pregleda u 13 č. Prvi litar pripremljenog rastvora ispijati polako (jedna čaša na 15 minuta) da se ne bi pojavila mučnina.

Nakon ispijanja rastvora popiti još dve čaše vode.

Drugi litar pripremljenog rastvora ispiti u 18 č isti dan. Drugi litar pripremljenog rastvora ispijati polako (jedna čaša na 15minuta) da se ne bi pojavila mučnina. Nakon ispijanja rastvora popiti još dve čaše vode.

Obavezno piti terapiju za srce i povišeni krvni pritisak u toku pripreme za proceduru (2 č pre ili 6 č nakon ispijanja leka MoviPrep) i na dan snimanja. Pacijenti koji imaju visok krvni pritisak trebalo bi da češće kontrolišu pritisak tokom pripreme.

Pacijenti koje imaju dijabetes i koriste oralnu hipoglikemijsku terapiju na dan pripreme i na dan pregleda ne treba da uzimaju terapiju.

Ukoliko pacijent uzima oralne anikoagulanse (Farin, Acenokumarol ) potrebno je da se javi lekaru radi prevođenja na niskomolekularni heparin.

Osobe na insulinskoj terapiji treba češće da kontrolišu šećer u krvi na dan pripreme, a na dan snimanja da uzmu terapiju i lagani obrok nakon obavljanja snimanja.

Na dan snimanja ne jesti ništa. Unos vode obustaviti 2 č pre procedure.

Na snimanje doći oko 45 minuta pre zakazanog termina jer je potrebno popiti određenu količinu rastvorenog manitola (manitol dobijate u ustanovi gde je snimanje zakazano kako bi se rastegle crevne vijuge).

* Ukoliko se procedura radi u analgosedaciji, u tom slučaju obustaviti unos vode 4 č pre zakazane procedure i obavezno je prisustvo pratnje pacijenta (pacijent ne sme upravljati motornim vozilom toga dana).

U toku snimanja primenjuje se kontrastno sredstvo. Zbog toga je potrebno da pre samog snimanja pacijent obavesti radiologa i radiološkog tehničara ukoliko ima alergiju na kontrastna sredsta ili neku drugu supstancu i ukoliko ima neko hronično bubrežno oboljenje. Kontrastno sredstvo primenjuje se intravenski.

Takođe, ponekad je potebna i primena spazmolitika (lekova koji opuštaju glatku muskulaturu) radi dobijanja adekvatnih snimaka.

Samo snimanje traje 45–60 minuta i obavlja se u par faza, pre i nakon davanja kontrasta. MRI nalaz  dobijate na CD-u, a opis snimka u pisanoj formi od strane specijaliste radiologa.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

MRI dijagnostika se obavlja najčešće na indikaciju specijaliste gastroenterologije. Najčešći simptomi i stanja zbog kojih se pacijentima zakazuje MRI enterorafija:

 • kod bolova u stomaku, nadutosti,
 • pozitivne porodične anamneze,
 • krvarenja u stolici,
 • gubitka apetita i naglog smanjenja telesne mase.

Važne napomene za pacijente

 • Snimanje MRI je kontraindikovano kod postojanja metalnih i elektronskih implanta (pejsmejker, kardiodefibrilator, ekspandera za dojku)
 • MRI entergrafija je neinvazivna i bezbolna dijagnostika, bez štetnog jonizujućeg zračenja
 • Neophodna je priprema pre snimanja
 • Potrebno je doći na snimanje 45 minuta pre zakazanog termina
 • Potrebno je da pacijenti ponesu sa sobom nalaze: KKS, PT, PTT, INR koji nisu stariji od 7 dana), izveštaj lekara koji upućuje pacijenta i komletnu medicinsku dokumentaciju i sve ranije nalaze ukoliko ih pacijent poseduje.
 • Opis snimka se čeka 48–72 č i može biti poslat na imejl-adresu pacijenta
 • Trajanje snimanja je 45–60 minuta
 • Nakon snimanja pacijenti se vraćaju uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Naš tim iskusnih stručnjaka