LOOP ekscizija (omčice) je hirurška intervencija uklanjanja atipičnih promena na grliću materice, a predstavlja sečenje tkiva grlića materice strujom. Obim intervencije zavisi od oblika cerviksa, lokalizacije i proširenosti patoloških promena, a može se obaviti u lokalnoj anesteziji. Uzorak tkiva se šalje na patohistološku analizu.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi21000 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam