Aleksandar Šobot

Dr med. Aleksandar Šobot

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA subspecijalista fertiliteta i steriliteta

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2010-2017 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2017-2017 Lekar specijalista ginekologije, Privatna zdravstvena ustanova, Novi Sad
2017-2020 Lekar na subspecijalizaciji iz steriliteta i fertiliteta, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2020- Lekar subspecijalista steriliteta i fertiliteta, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Članstva:

2020- Član Evropskog udruženja za humanu reprodukciju

Lekari iz iste oblasti