Elektroencefalografija (EEG) je osnovna neurofiziološka metoda, koja registruje moždanu električnu aktivnost, preko elektroda koje se postavljaju na poglavinu, u cilju funkcionalnog ispitivanja mozga, pretežno funkcije moždane kore, u kojoj je sedište visoko diferenciranih psihičkih funkcija (kao što su opažanje, mišljenje i pamćenje), ali i motorne (govor, kretanje, pisanje), kao i čulne funkcije (centri za sluh i vid, za senzibilitet i dr.). Rezultat se dobija u vidu zapisa, koji se naziva elektroencefalogram i koji se tumači kao fiziološki, ili patološki.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam