Milan Nikolić

Dr med. Milan Nikolić

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

2002-2006 Lekar na specijalizaciji iz neurologije, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
2001-2020 Lekar specijalista neurologije, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2020-2022 Lekar specijalista neurologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2023- Lekar specijalista neurologije, Dom zdravlja MediGroup Kalenić, Beograd

Oblast rada:

Kompletan neurološki pregled
Glavobolje
Ekstrapiramidni poremećaji (Parkinsonova bolest)

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Društvo neurologa Srbije
Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije
European academy of neurology

Lekari iz iste oblasti