Elektromioneurografija (EMNG) je elektrodijagnostička metoda, kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava, sa mogućnošću utvrdjivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije (oštećenja), u cilju dijagnostike bolesti i povreda perifernog nervnog sistema, nekih oboljenja i povreda moždanih nerava (kao što je nervus facialis), i eksploracija analnog i uretralnog sfinktera, kod oboljenja i povreda kičmenih sakralnih korenova, koji pudendalnim nervima inervišu pomenute sfinktere. EMNG je važna komplementarna metoda pri kliničkom ispitivanju nervnog sistema, i neuromišićnih bolesti. Primenjuje se kao detekciona elektromiografija (EMG) - ispitivanje električne aktivnosti mišića, stimulaciona elektromiografija, ili elektroneurografija (ENG) - merenje brzine provodljivosti  perifernih nerava - (sa mogućnošću nekih refleksoloških ispitivanja, kao što su H- refleks, Blink refleks, F-talas i druga).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam