Cilj govornih vežbi je osposobljavanje deteta za čist i jasan izgovor glasova, čime se olakšava i unapređuje socijalna komunikacija. Govorne vežbe podrazumevaju stimulaciju, koja je intenzivna i prilagodjava se detetu.

Korekcija artikulacije započinje postavljanjem govornih organa u položaj koji je potreban za izgovor glasa koji je oštećen. Ukoliko je potrebno rade se i vežbe disanja da bi se usmerio, pojačao ili oslabio vazdušni tok.

Nakon toga izaziva se pravilan izgovor glasa i zadržava se na njegovoj upotrebi (izolovano, u spoju sa samoglasnicima, u rečima i u rečenici ). Kada je stabilna upotreba korigovanog glasa, govorne vežbe će biti usmerene ka automatizaciji glasa, odnosno njegovoj pravilnoj upotrebi u spontanom govoru i stvaranju novih govornih navika.

Kada se zakazuju i kako se izvode govorne vežbe

Govorne vežbe specijaliste logopeda se zakazuje kada postoje odstupanja u artikulaciji glasova.

Terapijske govorne vežbe se izvode demonstracijom i imitacijom ispred ogledala uz pomoć špatula, artikulacionih sondi, vibratora, masažnih sondi, i sl. Kao pomoćna sredstva koriste se ilustracije, slikovnice, slagalice, i sl.

Važne napomene za pacijente

– Vežbe traju od 30 do 45 minuta.
– Potrebeno je svakodnevno uvežbavanje pokazanog.
– Ne postoje potencijalni rizici i kontraindikacije za obavljanje vežbi.
– Nije potrebna priprema za vežbe.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi2200 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam