Govorne vežbe

Govorne terapijske vežbe specijaliste logopeda.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Cilj govornih vežbi je osposobljavanje deteta za čist i jasan izgovor glasova, čime se olakšava i unapređuje socijalna komunikacija. Govorne vežbe podrazumevaju stimulaciju koja je intenzivna i prilagođava se detetu.

Korekcija artikulacije započinje postavljanjem govornih organa u položaj koji je potreban za izgovor glasa koji je oštećen. Ukoliko je potrebno, rade se i vežbe disanja da bi se usmerio, pojačao ili oslabio vazdušni tok.

Nakon toga izaziva se pravilan izgovor glasa i zadržava se na njegovoj upotrebi (izolovano, u spoju sa samoglasnicima, u rečima i u rečenici). Kada je stabilna upotreba korigovanog glasa, govorne vežbe će biti usmerene ka automatizaciji glasa, odnosno njegovoj pravilnoj upotrebi u spontanom govoru i stvaranju novih govornih navika.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Govorne vežbe se izvode demonstracijom i imitacijom ispred ogledala uz pomoć špatula, artikulacionih sondi, vibratora, masažnih sondi i sl. Kao pomoćna sredstva koriste se ilustracije, slikovnice, slagalice i sl.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Govorne vežbe se zakazuje kada postoje odstupanja u artikulaciji glasova.

Važne napomene za pacijente

  • Pregled traje od 30 do 45 minuta
  • Potrebno je svakodnevno uvežbavanje pokazanog
  • Ne postoje potencijalni rizici i kontraindikacije za obavljanje pregleda
  • Nije potrebna priprema za pregled.

Naš tim iskusnih stručnjaka