Dr med. Ljiljana Andrić

LEKAR SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1977-1983 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Smederevska Palanka
1983-1988 Lekar specijalista dermatovenerologije, Dom zdravlja, Smederevska Palanka
1989-1990 Profesor, Medicinska škola Nada Dimić, Beograd
1991-2010 Lekar specijalista dermatovenerologije, Zavod za zdravstvenu zaštitu železničara, Beograd
2019 Lekar specijalista dermatovenerologije – konsultant, MediGroup, Beograd
2024 Lekar specijalista dermatovenerologije, MediGroup Centar, Subotica

Oblast rada:

Dermatologija

Članstva:

1977- Savez lekara Savezne Republike Jugoslavije
2007- European Academy of Dermatology and Venerology
2008- American Academy of Dermatology

Lekari iz iste oblasti