Milica Petrović

Dr med. Milica Petrović

LEKAR SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1980-1988 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Gadžin Han
1988-1991 Lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije, Klinički centar, Niš
1991-2018 Lekar specijalista dermatovenerologije, Klinički centar, Niš
2022 Lekar specijalista dermatovenerologije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Dermatologija
Dermoskopija

Članstva:

1988- Srpskog lekarskog društva – Dermatovenerološka sekcija

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti