Silvia Jovanović

Dr med. Silvia Jovanović

LEKAR SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2006-2006 Klinički lekar, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2007-2008 Klinički lekar, Dečija bolnica za plućne bolesti i TBC, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2007-2008 Lekar konsultant, Delta Generali osiguranje, Beograd
2008-2010 Lekar cenzor privatnog, dodatnog i putnog zdravstvenog osiguranja, Delta Generali osiguranje, Beograd
2010-2011 Lekar konsultant privatnog zdravstvenog osiguranja, Delta Generali osiguranje, Beograd
2010-2013 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Jedro, Beograd
2013-2020 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd
2020 Lekar specijalista dermatovenerologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Dečija i adultna dermatologija
Venerologija

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti