Predrag Poleksić

LEKAR SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2006-2021 Lekar specijalista dermatovenerologije, Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd
2021-2022 Lekar specijalista dermatovenerologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2022 Konsultant lekar specijalista dermatovenerologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd
2023 Konsultant lekar specijalista dermatovenerologije, Dom zdravlja MediGroup Dorćol, Beograd

Oblast rada:

Dermatovenerologija

Članstva:

2011- Srpsko lekarsko drustvo
2011- Evropsko udruzenje dermatovenerologa

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti dermatovenerologije

Strani jezici:

Engleski
Švedski
Ruski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti dermatovenerologije

Lekari iz iste oblasti