Bogdanka Đapić

Dr med. Bogdanka Đapić

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Republika Hrvatska

Radno iskustvo:

1992-1995 Doktor opšte medicine, Dom zdravlja, Knin, Republika Hrvatska
1996-2000 Doktor opšte medicine, Dom zdravlja, Subotica
2000-2003 Lekar na specijalizaciji iz neurologije, Odeljenje za neurologiju, Opšta bolnica, Subotica
2003-2004 Lekar na specijalizaciji iz neurologije, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2004 Lekar specijalista neurologije, Odeljenje za neurologiju, Opšta bolnica, Subotica
2021 Lekar specijalista neurologije – konsultant, MediGroup Centar, Subotica

Oblast rada:

Opšta neurologija
Vaskularne bolesti mozga

Članstva:

1996- Srpsko lekarsko društvno – Društvo lekara Vojvodine
2004- Društvo neurologa Srbije i neurologa Vojvodine
2007- Društvo neuroangiologije (neurosonologije)

Seminari i sertifikati:

2007 Nacionalna škola za neuroangiologiju (neurosonologiju), Medicinski fakultet, Beograd

Lekari iz iste oblasti