Dragana Matković

Dr med. Dragana Matković

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2007-2009 Lekar u hitnoj pomoći, Dom zdravlja, Herceg Novi
2009-2013 Lekar na specijalizaciji iz neurologije, Specijalna bolnica Vaso Ćuković, Risan i Klinički centar Srbije, Beograd
2013-2018 Lekar specijalista neurologije, Specijalna bolnica Vaso Ćuković, Risan
2022 Lekar specijalista neurologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Opšta neurologija

Članstva:

2013- Društvo neurologa Srbije

Seminari i sertifikati:

2009 Arteritisi Neurološki simpozijum Seul, Južna Koreja

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti