Željko Živanović

Dr med. Željko Živanović

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2006-2009 Doktor medicine, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2009-2012 Lekar na specijalizaciji iz neurologije, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2012-2016 Lekar specijalista neurologije, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2016 Upravnik, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2013-2019 Asistent, Medicinski fakultet, Novi Sad
2019-2024 Docent, Medicinski fakultet, Novi Sad
2024 Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Novi Sad
2017- Konsultant lekar specijalista neurologije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Neurologija
Neurosonologija

Članstva:

2006- Društvo lekara Vojvodine – Srpsko lekarsko društvo
2012- Društvo neurologa Srbije, član predsedništva
2016- Evropska organizacija za moždani udar, član odbora za Telestroke
2020- Nacionalno udruženje za moždani udar Srbije, predsednik udruženja

Strani jezici:

Engleski
Ruski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz neurologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti