Jelena Perović

Dr med. Jelena Perović

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2007-2015 Lekar na odeljenju neurologije, Opšta bolnica, Valjevo
2015-2023 Specijalista neurologije, Opšta bolnica, Valjevo
2023 Specijalista neurologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Neurologija

Članstva:

2013-2019 Društvo mladih neurologa Srbije

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara i oblasti neurologije

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti