Branislav Jovanović

Prim. mr sci.med. Branislav Jovanović

LEKAR SPECIJALISTA DEČJE HIRURGIJE

Obrazovanje:

1981/2 Srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, Vukova i Alasova diploma
1982 Upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989 Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57
1991 Započeo specijalizaciju iz dečje hirurgije
1996 Položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom 5

Radno iskustvo:

1981/2 Srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, Vukova i Alasova diploma
1982 Upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989 Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57
1991 Započeo specijalizaciju iz dečje hirurgije
1996 Položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom 5

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2001 Bazični laparoskopski kurs, YUEH, Beograd
2003 kurs pod nazivom: „Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije“ u sklopu kontinuirane medicinske edukacije
2004 seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: „Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies“ koji je vodio Prof dr Alberto Penja (SAD)
2004 International Pediatric Endoscopic Surgery Workshop, Leeds, Velika Britanija
2017 Demonstrator na laparoskopskom kursu (20.09.2017.-21.09.2017.) u okviru IV Kongresa dečjih hirurga u Nišu
2018 Faculty on ESPES Advanced Pediatric Minimally Invansive Surgery Training Course (Bucharest, Romania)

Radovi: Kao autor i koautor objavio 8 celih radova u časopisima indeksiranim u MEDLINE-u, kao autor i koautor objavio 34 radova u zbornicima međunarodnih skupova i 4 rada u zbornicima domaćih skupova

Postdiplomske studije završio u Julu 2010., magistarsku temu pod nazivom „Opravdanost laparoskopske apendektomije kod makroskopski normalnog izgleda crvuljka“ odbranio sa odličnim uspehom.

Izdrada doktorske disertacije u toku. U toku je izrade doktorske disertacije sa prihvaćenom temom „Značaj prezervacije limfnih sudova testisa za ishod lečenja kod pacijenata operisanih zbog varikocele“

2016 Stekao zvanje primarijusa
2017 Postao načelnik Odseka dečje laparoskopske hirurgije u UDK
2018 Izabran za kliničkog asistenta na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predemetu hirurgija sa anesteziologijom (dečja hirurgija)

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti