Konstantin Kašćak

Dr med. Konstantin Kašćak

LEKAR SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2002-2003 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Dr Simo Milošević, Beograd
2004-2010 Lekar na terenu-vođa tima, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
2010-2013 Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Služba anestezije sa reanimacijom i intezivnim lečenjem, KBC Zvezdara, Beograd
2013 Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Anesteziologija sa reanimatologijom

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo – Anesteziološka sekcija
Evropsko udruženje anesteziologa
Evropski reanimacioni savet
Internacionalni trauma savet

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti