Dr med. Dragan Marinković

LEKAR SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE subspecijalista pedijatrijske anesteziologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2005-2008 Lekar na specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom, Instut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2021-2022 Lekar na subspecijalizaciji iz pedijatrijske anesteziologije, Instutut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2003-2022 Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Instutut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2022-2023 Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2023 Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Anesteziologija i reanimatologija
Pedijatrijska anesteziologija

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Društvo lekara Vojvodine

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti