Dr med. Marija Šulem

LEKAR SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2010-2021 Klinički lekar, KBC Zvezdara, Beograd
2012-2017 Lekar na specijalizaciji iz anesteziologije, KBC Zvezdara, Beograd
2017-2020 Speciijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom, KBC Zvezdara, Beograd
2020 Speciijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Anesteziologija sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom

Seminari i sertifikati:

2018 Osnovni kurs fiberoptičke bronhoskopije, V zvanični evropski kongres održavanja disajnog puta, Katanija, Italija

Stručni tekstovi i reference:

2015 Strano telo u bronhu dijagnostikovano tokom elektivne operacije implantacije kohlearnog aparata-prikaz slučaja, Srpski časopis anestezije i intenzivne terapije

Lekari iz iste oblasti