Nazad

Prof. dr Zoran Krstić

SPECIJALISTA DEČJE HIRURGIJE

subspecijalista dečje urologije

Obrazovanje:

1978 - Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 
1978 -1982 Klinički lekar na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu, 
1984 - Usavršavanje na Urološkoj klinici, Univerzitet '' Jiohannes Gutenberg'' Mainz, Nemačka
1986 - Završena specijalizacija iz dečije hirurgije na Medicinskom fakultetu, 
1988 - Usavršavanje u Londonu, Dulwich Hospital, Guy's Hospital,
1989 - Usavršavanje Hospital Debrousse Lyon, Pediatric Surgery (Prof. Dr P. Mollard),
1990 - Usavršavanje u Berlinu, University clinic Steglitz, Pediatric surgery, 
1992 - Završene Doktorske studije na Medicinskom fakultetu, 
2004 - Usavršavanje Hudingge Hospital Stockhlom
2003 - Subspecijalizacija iz dečije urologije,

Radno Iskustvo:

1978 - 1979 - Opšta hirurgija KBC Bežanijska kosa, Beograd, 
1981 - 1985 - Klinički lekar i specijalizant dečje hirurgije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd,
1987 - Asistent na predmetu hirurgija, Medicinski fakultet u Beogradu, 
1990 - 1994 - Šef hitne službe dečje hirurgije Univerzitetska dečja klinika, Beograd
1993 - Konsultant dečji hirurg u Institutu za neonatologiju, 
2000 - 2008 - Generalni direktor Univerzitetska dečja klinika, Beograd, 
2005 - Redovni profesor na predmetu hirurgija Medicinskoh fakulteta Univerziteta u Beogradu, 
2009 - 2018 - Šef službe dečje urologije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd,
2017 - Medigroup opšta bolnica, dečji hirurg, dečiji urolog

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član je britanskog, evropskog i svetskog udruženja dečjih hirurga, evropskog udruženja dečjih urologa. 
OD 2004-2017 Moderator za dečju hirurgiju i član redakcijskog kolegijuma Pedijatrijske škole Srbije. 
Recenzirao je radove za časopis Srpski arhiv, Urology,Br J Urol.
Član je sekcije za dečju hirurgiju SLD. Aktivan je član Udruženja urologa i Urološke sekcije SLD. 
Od 2010 je vanredni, a od 2017 redovni član Medicinske akademije SLD. 
Napisao je oko 313 referenci od čega je 35 štampano u celini u najboljim svetskim časopisima. Napisao je i dve autorske knjige, kao i 20 poglavlja u knjigama, od kojih su 4 međunarodnog značaja. 
Samostalno ili u saradnji sa drugim kolegama zaslužan je za uvođenje više metoda u rutinski rad Univerzitetske dečje klinike (A-V fistule, centralni venski kateteri, kontinentne vezikostomije, augmentacije i supstitucije mokraćne bešike, lečenje interseksualnih stanja). Posebno se angažovao na institucionalizovanju prenatalne vizite u cilju dobijanja zdravog i za normalni život sposobnog deteta. Najzasluženiji je za uvođenje transplatacije i autotransplatacije bubrega kao rutinske metode u Univerzitetskoj dečjoj klinici. 
Kao zvanični konsultant u više bolnica (Podgorica, Skoplje, Kragujevac, Kraljevo, Novi Pazar, Priština, Ćuprija, Požarevac) doprineo je uvođenju novih metoda u te bolnice.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje