Nazad

Dr sci. med. Dragan Milanović

SPECIJALISTA DEČJE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Maj 1991. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorat u oblasti Dečije ortopedije, disertacija odbranjena sa najvišom ocenom.

Mart 1986. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Specijalizacija iz oblasti Dečije hirurgije, specijalistički ispit položen sa najvišom ocenom.

Septembar 1978. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, završene diplomske studije sa prosečnom ocenom 8.93 i stečeno zvanje Doktor medicine.


Stručna usavršavanja:

1984. - Usavršavanje iz oblasti Dečije urologije, profesor R. Hohenfellner, Odsek urologije, Johannes Guttenberg Universitat, Majnc, Nemačka.

1987. - Usavršavanje iz oblasti Transplantacije bubrega kod dece, profesor M. Bewick, Odeljenje za transplantaciju bubrega, King College, Dulwich Hospital, London, Velika Britanija.

1988. - Usavršavanje iz oblasti Transplantacije bubrega kod dece, profesor Cukier, Odeljenje urologije, Hopital Enfant Mallades, Pariz, Francuska.

1988. - Usavršavanje iz oblasti Transplantacije jetre kod dece, MONBUSHO program, stipendija vlade Japana, Osaka, Japan.

Radno Iskustvo:

Specijalista dečije hirurgije, Welsh Centre for Paediatric Surgery, University Hospital of Wales, Kardif, Vels - avgust 2003. - april 2015.

Specijalista dečije hirurgije - konsultant, Welsh Centre for Paediatric Surgery, University Hospital of Wales, Kardif, Vels, avgust 2002. - jul 2003.

Specijalista dečije hirurgije - konsultant, Children’s Hospital for Wales, Vels, septembar 2015. - oktobar 2015., septembar 2016. - oktobar 2016., septembar 2017. - oktobar 2017.

Specijalizant dečije hirurgije, Welsh Centre for Paediatric Surgery, University Hospital of Wales, Kardif, Vels, januar 2001. - jul 2002.

Profesor Dečije hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.-2001.

Docent Dečije hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.-1999.

Asistent na predmetu Dečija hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1989.-1994.

Specijalista dečije hirurgije, Univerzitetska dečija bolnica, Beograd, Srbija, 1986.-2000.

Specijalizant dečije hirurgije, Univerzitetska dečija bolnica, Beograd, Srbija, 1981.-1986.

Klinički lekar, Klinički centar Srbije i VMA, Beograd, Srbija, 1979.-1981.

Pripravnički staž, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 1978.-1979.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje