Endometrioza

Endometrioza je uzrok neplodnosti u 30-40 odsto slučajeva. Tipična je za žene u plodnom dobu, a glavni simptom je dismenoreja, tj. bolna menstruacija i bol u karlici.

Mada endometrioza nije toliko podmukla koliko se veruje, da bi se otkrila na vreme i ublažile njene posledice, nije dovoljan ginekološki pregled jednom godišnje. Dijagnoza se postavlja kombinacijom nalaza: anamneza, fizikalni pregled, laboratorijske analize, ultrazvuk, laparoskopija, a po potrebi i magnetna rezonanca, kolposkopija i cistoskopija.

Mogućnost za nastanak endometrioze veća je kod žena koje su:

- prvu menstruaciju dobile pre 11-12. godine
- nisu koristile oralnu kontracepciju
- imaju ciklus kraći od 27 dana
- menstrualno krvarenje traje im duže od 7 dana
- odgađaju rađanje posle 30. godine
- imaju urođenu anomaliju materice ili poremećaj funkcijejajnika
- koriste vaginalne tampone
- u porodici već imaju slučaj endometrioze

Simptomi i dijagnoza endometrioze

Endometriozu karakteriše rast sluznice (endometrijuma) van materice gde se normalno nalazi. Bolest je hronična i povezana sa cikličnim promenama steroidnih hormona. Kod žena u reproduktivnom periodu učestalost endometrioze je 10-15 odsto. Postoji više teorija koje objašnjavaju nastanak ove bolesti, a najprihvaćenija je ona koja govori o povratnom krvarenju iz materice u trbušnu duplju za vreme menstruacije. Ta krv nosi i ćelije sluznice materice, koje se dalje usaduju na druga mesta, najčešće na jajnicima, jajovodima, crevima, zidovima male karlice. Potom, u sadejstvu s nekim faktorima, one počinju da rastu i da se razmnožavaju: u prvoj fazi menstrualnog ciklusa rastu, a u drugoj se preobražavaju. Kada za vreme menstruacije padne nivo hormona, one se odvajaju od mesta gde su se usadile i tu dolazi do krvarenja.

Dijagnoza se obično postavi kasno (od pojave prvih simptoma u proseku prode 89 godina), u specijalizovanim ustanovama i najčešće u vezi sa utvrđivanjem uzroka neplodnosti. Učestalost endometrioze kod neplodnih žena je velika i iznosi 30-40 odsto.

Najčešći simptomi su bolne menstruacije, bolovi pri polnom odnosu, bol u maloj karlici, poremečaj mesečnog ciklusa, preobilno menstrualno krvarenje ili krvarenje izmedu dva ciklusa, kao i neplodnost.

Lečenje endometrioze

Endometrioze se leči hormonski odnosno hirurški, u zavisnosti od toga da li se radi o blažem ili težem obliku. S obzirom na to da je endometrioza često praćena nepolodnošću, kod žena koje žele da rađaju pribegava se postupku asistirane reprodukcije. Pri tom im se savetuje da zatrudne što pre.

Čuvajte reproduktivno zdravlje tako što ćete se javljati svom ginekologu na vreme i odlaziti na redovne sistematske preglede. Odlazak kod ginekologa treba da bude sastavni deo života svake žene. Nije na odmet napomenuti da se veliki broj bolesti može uspešno izlečiti ako se otkriju u ranoj fazi, na redovnom pregledu. Briga o sopstvenom zdravlju prvi je korak u njegovom očuvanju.

dr Milica Janićijević

Informacije i zakazivanje