Ultrazvučni pregled abdomena

Klasičan ultrazvučni pregled trbuha pruža detaljan uvid u veličinu i strukturu parenhimatoznih organa: jetre, slezine, pankreasa, žučnog sistema (žučne kese i žučnih puteva), bubrega, nadbubrežnih žlezda. Ovom metodom se može vizuelizovati trbušni deo aorte, mokraćna bešika i prostata kod muškarca. Predstavlja efikasnu metodu u otkrivanju i praćenju različitih oboljenja abdominalnih organa kao što su: urođene anomalije, zapaljenske i tumorske promene, prisustvo slobodne tečnosti u trbušnoj duplji, aneurizme (proširenja) i aterosklerotični plakovi (naslage) na velikim krvnim sudovima, povrede.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Ultrazvučni pregled abdomena je neinvazivna i bezbona dijanostička metoda i najčešće se radi preventivno. Sastavni deo je gotovo svakog sistematskog pregleda jer se lako izvodi, komforan je za pacijenta i nema štetnog zračenja. Na pregledu se posmatraju jetra, žučna kesica, pankreas, slezina, trbušni deo aorte, bubrezi, nadbubreže žlezde, mokraćna bešika i prostata kod muškaraca.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Ultrazvučni aparat radi po principu emitovanja talasa visoke frekvence 2–18 MHz iz ultrazvučne sonde. Talasi prolaze kroz tkiva i tečnost, i zavisno od gustine tkiva odbijaju se i vraćaju u sondu i formiraju sliku organa, tako da ovaj pregled nema nikakva štetna dejstva na zdravlje pacijenta i može se ponavljati neograničen broj puta.

Pregled izvodi najčešće specijalista radiologije, ali ga mogu obavljati i drugi specijalisti koji su za to obučeni (specijalisti gastroenterologije, interne medicine, opšte medicine i dr.)

Pacijent je u ležećem položaju na leđima, ali u određenim segmentima pregleda lekar može zatražiti da pacijent udahne duboko i zadrži dah i da se okrene na levi ili desni bok.

Lekar sondom prelazi preko kože na koju je nanet gel i posmatra organe. Gel je na vodenoj bazi, ne izaziva alergije i lagano se uklanja sa kože. Zavisno od konstitucije pacijenta, lekar ponekad mora da jače pritisne sondu, a ponekad prelazak sondom u regiji pune mokraćne bešike može da bude blago neprijatan.

Neposredno nakon pregleda lekar daje izveštaj koji nakon toga pacijent nosi lekaru koji je uputio na ultrazvučni pregled. Kod nekih promena koje se uoče ultrazvučno lekar može savetovati dodatnu dijagnostiku u vidu MSCT ili MRI.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Ultrazvučni pregled abdomena se najčešće radi preventivno, ali se može uraditi na preporuku lekara i kao hitna procedura ukoliko pacijent ima akutno nastale bolova u stomaku. Najčešće se zakazuje kad pacijent ima tegobe u smislu hroničnih bolova, probadanja, nadimanja, otečen stomak, mučnina, gubitak u telesnoj masi, hronični umor, gubitak apetita i dr.

Ovim pregledom se mogu odrediti veličina i struktura organa i dijagnostikovati promene kao što su: masna jetra, ciroza jetre, hemangiomi, proširenje žučnih puteva, ciste, kalkuloza (kamen u žučnoj kesici, žučnim putevima, kamen u bubregu), zapaljenje žučne kesice, polipi žučne kesice i mokaćne beške, suženje ili proširenje lumena trbušne aorte i postojanje plaka, tumorske i metastatske promene na organima.

Važne napomene za pacijente

  • Priprema za pregled podrazumeva da pacijent par dana pre pregleda ne unosi hranu koja nadima: grašak, pasulj, kupus, sočivo. Dan pre pregleda potrebno je da pacijent uzme 3 puta po 2 tablete Espumisan radi oslobađanja od gasova. Na dan pregleda potrebno je 5–6 sati pre pregleda ne jesti, ne piti kafu, ne konzumirati cigarete, a sat vremena pre pregleda popiti 2–3 čaše obične (negazirane) vode i ne mokriti do završetka pregleda
  • Ukoliko se radi o hitnom stanju pregled se obavlja bez pripreme
  • Pregled je bezbolan i bezbedan
  • Odmah nakon pregleda pacijent može da nastavi sa redovnim aktivnostima
  • Trajanje pregleda je oko 30 minuta.

Naš tim iskusnih stručnjaka