Konizacija grlića materice u opštoj anesteziji

Ginekološka operacija kojom se odstranjuje jedan deo grlića u obliku konusa kada je prethodno histopatološka analiza bioptata ukazala na određene promene koje zahtevaju ovu vrstu operacije.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Konizacija grlića materice je minimalno invazivni dijagnostičko-terapijski postupak prilikom kojeg se uzorkuje tkivo grlića u obliku konusa (kupe) specijalnim sečivom ili skalpelom i šalje na histopatološki pregled.

Konizacija grlića materice se najčešće izvodi u bolničkim uslovima u opštoj intravenskoj anesteziji. Intervenciju je moguće izvesti i u lokalnoj anesteziji u ambulantnim uslovima.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Osim pripreme za anesteziju, druge posebne pripreme ne postoje. Redosled radnji je isti kod obe vrste intervencije (anestezije). Jedina razlika je u tome što kada se intervencija radi u lokalnoj anesteziji, anestetik, najčešće lidokain ili bupivikain, ubrizgava se u samo tkivo grlića na više mesta.

Intervencija se izvodi u ginekološkom položaju. Kada se pacijantkinja uspava, intervencija započinje dezinfekcijom operativnog polja. Specijalnim sečivom u obliku omče ili skalpelom vrši se isecanje tkiva. Nekada je neophodno da se zaustavi krvarenje krvnog suda kauterom ili resorptivnim šavom. Po završetku intervencije i obrade dezinfekcionim rastvorom, pacijentkinja se budi iz anestezije i prebacuje na odeljenje.

Sama intervencija traje do 20 minuta. Otpust može biti isti dan nakon nekoliko sati, ali se ipak preporučuje da se do sutradan ostane u bolnici.

Rizici i komplikacije se odnose na mogućnost nastanka infekcije, krvarenja, kao primene anestezije. Posledica koja ne spada u komplikaciju, a bitna je za narednu trudnoću, može biti nekompletno zatvaranje grlića koje se zbrinjava stavljanjem serklaža.

Tokom perioda oporavka pacijentkinje imaju vaginalno krvarenje slabijeg intenziteta u prvih pet dana. Nakon toga, moguće je krvarenje u tragu i do dve sedmice.

Ukoliko u toku oporavka pacijentkinja dobije povišenu temperaturu, bol u donjem delu stomaka, ili intenzivnije krvarenje, neophodno je da se odmah javi ginekologu.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Konizacija grlića materice se zakazuje na osnovu nalaza Papa brisa i/ili biopsije cerviksa tokom kojij je utvrđeno da postoji promena. Uglavnom se preporučuje da se konizacija grlića materice obavi po završetku menstrualnog ciklusa ukoliko se radi o pacijentkinjama koje nisu u menopauzi.

Važne napomene za pacijente

  • Procedura traje oko 20 minuta
  • Obavlja se uglavnom po završetku menstrualnog ciklusa
  • Intervencija se najčešće obavlja u bolničkim uslovima u opštoj anesteziji
  • Otpust može biti istog dana nakon nekoliko sati, ali je preporuka da se ostane još jedan da u bolnici.

Naš tim iskusnih stručnjaka