Dr med. Luka Anđelić

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1978-1981 Lekar opšte prakse, Čantavir
1982-1986 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, Subotica-Ljubljana
2019 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, MediGroup Centar, Subotica

Oblast rada:

Operativna ginekologija vaginalna i abdominalna
Endoskopska OP ginekologija- laparoskopija

Lekari iz iste oblasti