Aleksandra Pikula

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA subspecijalista fertiliteta i steriliteta

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1995-1999 Lekar na specijalističkom stažu iz ginekologije i akušerstva, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
1999-2000 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Rakovica, Beograd
2011- Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, GAK Narodni front, Beograd

Oblast rada:

Patologija donjeg genitalnog trakta

Članstva:

2000- Srpsko lekarsko društvo – Sekcija za citologiju
2000- Srpsko lekarsko društvo – Sekcija za kolonoskopiju
2007- Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije

Seminari i sertifikati:

2011- Liquid based cythology HOLOGIC
2012- Supervizorski i mentorski seminar za eksfolijativnu citologiju Evropske unije

Stručni tekstovi i reference:

2012 Otkrivanje i lečenje bolesti donjeg genitalnog trakta, knjiga Atlas, B. Stanimirović i koautori

Lekara možete pronaći u

IVF Centar MediGroup Jevremova

Lekari iz iste oblasti