Konizacija grlića materice minimalno invazivni dijagnostičko-terapijski postupak, prilikom kojeg se uzorkuje tkivo grlića u obliku konusa (kupe) specijalnim sečivom ili skalpelom i šalje se na histopatološki pregled.

Konizacija grlića materice se najčešće izvodi u bolničkim uslovima, u opštoj intravenskoj anesteziji. Intervenciju je moguće izvesti i u lokalnoj anesteziji u ambulantnim uslovima.

Konizacija grlića materice se zakazuje na osnovu nalaza papa brisa i/ili biopsije cerviksa, kada je utvrđeno da postoji promena. Uglavnom se preporučuje da se konizacija grlića materice obavi po završetku menstrualnog ciklusa, ukoliko se radi o pacijentkinjama koje nisu u menopauzi.

Kako se izvodi Konizacija grlića materice

Redosled radnji je isti kod obe vrste intervencije, tj. anestezije. Jedina razlika je u tome da kada se intervencija radi u lokalnoj anesteziji, anestetik, najčešće lidokain ili bupivikain, ubrizgava u samo tkivo grlića na više mesta.

Osim pripreme za anesteziju, nema drugih posebnih priprema. 

Intervencija se izvodi u ginekološkom položaju. Kada se pacijantkinja uspava, intervencija započinje dezinfekcijom operativnog polja. Specijalnim sečivom u obliku omče ili skalpelom, vrši se isecanje tkiva. Nekada je neophodno da se zaustavi krvarenje krvnog suda kauterom ili resorptivnim šavom. Po završetku intervencije i obradi dezinfekcionim rastvorom, pacijentkinja se budi iz anestezije i prevodi na odeljenje.

Sama intervencija traje do 20 minuta. Otpust može biti isti dan nakon nekoliko sati, ali se ipak preporučuje da se do sutradan ostane u bolnici.

Potencijalni rizici i komplikacije

Rizici i komplikacije su vezani za mogućnost nastanka infekcije, krvarenja, kao i rizici od primene anestezije. Posledica, koja ne spada u komplikaciju, a bitna za narednu trudnoću, može biti nekompletno zatvaranje grlića koje se zbrinjava stavljanjem serklaža.

Oporavak

Tokom perioda oporavka pacijentkinje imaju vaginalno krvarenje slabijeg intenziteta u prvih pet dana. Nakon toga moguće je krvarenje u tragu i do dve sedmice.

Ukoliko u toku oporavka pacijentkinja dobije povišenu temperaturu, bol u donjem delu stomaka, inetnzivnije krvarenje, neophodno je odamah se javiti ginekologu.

Važne napomene za pacijente

– Konizacija grlića materice traje oko 20 minuta.
– Obavlja se uglavnom po završetku menstrualnog ciklusa.
– Intervencija se najčešće obavlja u bolničkim uslovima, u opštoj anesteziji.
– Otpust može biti istog dana nakon nekoliko sati, ali je preporuka da se ostane još jedan da u bolnici.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosiKontaktirajte nas

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije