VATS (Video Asistirana Torakoskopska Hirurgija)

Video-asistirana torakoskopska exploracija – torakoskopija, predstavlja pregled plućne maramice i pluća uz pomoć endoskopskog stuba, tj. video-kamere, sa uzimanjem uzorka za patohistologiju, odstranjivanjem fibroma pleure korišćenjem harmonic skalpela, te drenažom pleuralnog prostora.

Naš tim iskusnih stručnjaka