Dr med. Aleksandar Milovanović

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1992-1996 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije, Beograd
1996-2012 Lekar specijalista opšte hirurgije, I hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
2012-2019 Lekar specijalista opšte hirurgije, KKEL St. Josef Hospital Gelsenkirchen, Nemačka
2019-2022 Lekar specijalista opšte hirurgije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2022- Lekar specijalista opšte hirurgije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Hepatobiliopankreatična hirurgija

Lekari iz iste oblasti