Borivoje Karadžić

Dr med. Borivoje Karadžić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2005 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2005-2006 Lekar specijalista opšte hirurgije, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2006-2008 Lekar specijalista opšte hirurgije, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2008-2013 Lekar specijalista opšte hirurgije, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2010-2013 Asistent, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2008-2012 Načelnik operacionog bloka, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2008-2012 Član upravnog odbora, KBC Zvezdara, Beograd
2012-2013 Načelnik intenzivne nege, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2013- Načelnik službe hirurgije i operacionog bloka lekar specijalista opšte hirurgije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2019-2020 Lekar specijalista opšte hirurgije, Zdravstveni centar, Kladovo

Oblast rada:

Laparoskopska hirurgija
Hirurgija žučne kese i žučnih vodova
Urgentna hirurgija
Hirurgija želuca, tankih creva i debelog creva
Barijatrijska hirurgija

Članstva:

European Association for Endoscopic Surgery
European Association for Metabolic and Bariatric Surgery
Evropsko udruženje za urgentnu hirurgiju

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti hirurgije

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz oblasti hirurgije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti